Skoči na glavno vsebino
03 428 51 00 | Faks: 03 428 51 26 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje tajnistvo@iosce.si

Šolski koledar


Koledar za šolsko leto 2020/2021: Šolsko leto se prične 1. septembra 2021 in se konča 31. avgusta 2022. Pouk se prične v sredo, 1. septembra 2021, in se konča v sredo, 15. junija 2022 (za devetošolce), oz. v petek, 24. junija 2022 (za ostale učence). Pouk se izvaja od ponedeljka do petka. Sodelovanje s starši: Starši imajo za svojega otroka praviloma tri roditeljske sestanke. Na skupnih govorilnih urah v popoldanskem času se lahko individualno pogovorijo z otrokovim razrednikom oz. drugimi učitelji. Skupne govorilne ure so od 17. ure do 18. ure. V šolskem letu bodo skupne govorilne ure:

  • torek, 19. oktober 2021
  • torek, 16. november 2021
  • torek, 21. december 2021
  • torek, 18. januar 2022
  • torek, 13. marec 2022
  • torek, 19. april 2022
  • torek, 17. maj 2022
Starsi

Učitelji so staršem na voljo tudi na svojih dopoldanskih govorilnih urah, ki jih imajo enkrat tedensko. Možne so tudi govorilne ure preko videokonference, na katere se je potrebno najaviti preko elektronske pošte, vsaj 1 delovni dan pred izvedbo. 

Časovna razporeditev pouka: 

Ura Od Do Odmor
0.  7.30 8:15 5 min
1. 8:20 9:05 5 min
2.  9:10 10:55 20 min
3.  10:15 11:00 5 min
4.  11:05 11:50 5 min
5.  11:55 12:40 20 min
6.  13:00 13:45 15 min
7.  14:00 14:45  

Počitnice po šolskem koledarju:

jesenske od 25. oktobra do 29. oktobra
novoletne od 27. decembra do 31. decembra
zimske od 28. februarja do 4. marca
prvomajske od 28. aprila do 30. aprila
poletne od konca pouka do 31. avgusta

Pomembni dnevi za devetošolce:

informativni dnevi na srednjih šolah: 11. in 12. februarja
redni rok nacionalnega preverjanja znanja:  4., 6. in 10. maja
Dostopnost