Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Prvošolci


Vstop v 1. razred

Informacije za starše bodočih prvošolcev

Organizacija dela v 1. razredu

ORGANIZACIJA DELA V 1. RAZREDU

 • Pouk traja od 8. ure do 11.55 oziroma dvakrat na teden do 12.40.
 • Otroci pridejo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka (ob 7.50).

OBROKI:

 • dopoldanska malica (8.00–8.20)
 • sadna malica (9.55–10.10)
 • rekreativni odmor (10.15–10.25)
 • kosilo (po pouku)

Delo v 1. razredu
 • V razredu sta dve učiteljici.
 • Torbice se dnevno odnašajo domov.
 • Učne vsebine se med seboj prepletajo.
 • Domača naloga: pisanje, računanje, ilustracije …
 • Trikrat na teden 4 šolske ure pouka, dvakrat na teden 5 ur pouka.
 • Čas za rekreativni odmor.

 

Šolske potrebščine

ŠOLSKE POTREBŠČINE, KI JIH PRISKRBI ŠOLA:

DELOVNI ZVEZKI:

 • NOVI PRIJATELJI 1 – matematika (trije deli)
 • KODA ZA PORTAL LILIBI

UČBENIŠKI SKLAD (izposoja):

 • BERILO: LILI IN BINE 1
 • UČBENIK ZA SPOZNAVNJE OKOLJA: LILI IN BINE 1

Našteta gradiva dobijo učenci v šoli brezplačno.


ŠOLSKE POTREBŠČINE, KI JIH KUPITE STARŠI:

 • 3 VELIKI ZVEZKI A4 – TAKO LAHKO (črtasti)
 • 3 VELIKI ZVEZKI A4 – TAKO LAHKO (brezčrtni)
 • 1 VELIKI ZVEZEK A4 – TAKO LAHKO (veliki karo)
 • ŠPORTNA OPREMA: vreča za športno opremo, šolski copati z nedrsečim podplatom, majica, kratke hlače
 • LIKOVNI MATERIAL: naroči šola (plačilo po plačilnem nalogu v mesecu septembru)
 • DRUGE POTREBŠČINE: peresnica, 2 svinčnika, radirka, šilček s posodico, barvice, flomastri, škarje, lepilo v stiku, mala šablona, mapa A4

 

Angleščina v 1. razredu
 • Poteka 2 šolski uri na teden.
 • Poudarek je na slušnem razumevanju in govornem sporočanju.
 • Učenje poteka skozi petje, ples, igro, pravljice, ustvarjanje …
 • Priporočamo vključenost vseh učencev.
 • Znanje se ocenjuje opisno.

Jutranje varstvo (JV)
 • Je brezplačno.
 • Prične se ob 6. uri in traja do pričetka pouka. Otroke prevzame dežurni učitelj v avli šole in jih pospremi do učilnice.
 • V jutranjem varstvu potekajo organizirane dejavnosti:
  • sprostitev (družabne in socialne igre, risanje, branje knjig, poslušanje pravljic in glasbe)
  • pogovori
  • priprava na pouk

Obvezna prijava. Starši otroka pripeljete ob uri, ki jo zapišete na prijavnici.

 

Podaljšano bivanje (OPB)
 • Je oblika brezplačnega razširjenega programa.
 • Poteka od 12. ure do 16.30 (kadar je na urniku 5 ur, je pričetek ob 12.45).
 • URNIK DELA:
  • sprostitvena dejavnost (telovadba, igre na igrišču in igralih, družabne in socialne igre)
  • kosilo
  • samostojno učenje (domača naloga, uganke, utrjevanje, ponavljanje)
  • ustvarjalno preživljanje časa (ročno in likovno ustvarjanje, igre vlog)
 • Interesne dejavnosti potekajo od 14.25 do 15.15.
 • Obvezna prijava. Starši pridete po otroka ob uri, ki jo zapišete na prijavnici.

Odjava prehrane
 • Obroki: malica, sadna malica, kosilo.
 • Šolska prehrana je plačljiva. Pravica do subvencije je vezana na veljavno odločbo o otroškem dodatku.
 • V primeru diete otroka v šolo prinesete veljavno zdravniško potrdilo.
 • Posamezni obrok se lahko odjavi vsak dan do 8. ure, in sicer na telefonsko številko (03 428 51 00) ali na spletni strani (zavihek ODJAVA PREHRANE).
 • Vodja šolske prehrane: prehrana@iosce.si.
 • Več o prehrani si lahko preberete na spletni strani šole.

Prvi šolski dan - 1. 9. 2023
 • pričetek ob 10. uri v šoli na Kosovelovi 14 (2. nadstropje – dvorana)
 • kratek sprejem s programom in osnovne informacije
 • malica
 • učenci pridejo v šolo brez torbic
 • zaključek predvidoma ob 12. uri

VABILO PREJMETE PO NAVADNI POŠTI.

Dostopnost